Výtvarná tvorba V

Výuka navazuje na předchozí výtvarné předměty. Studenti jsou průběžně seznamováni s klasickými i experimentálními kresebnými a grafickými technikami a s možnostmi využití různých výtvarných materiálů. Věnují se studiu struktur přírodních prvků, zabývají se různými variantami jejich výtvarného zpracování, prohlubují si chápání lidské figury jako základního měřítka pro vnímání krajinného a architektonického prostoru. Na základě svého výtvarného zaměření a zájmu si studenti mohou vybrat ke zpracování z několika nabízených úkolů. Výuka rozšiřuje možnosti kreativního myšlení studenta, prohlubuje jeho prostorové cítění, přispívá k odvaze hledat netradiční řešení úkolů a schopnost vyjadřovat se osobitým způsobem.

 

Související předměty

511VT1K Výtvarná tvorba I
511VT2K Výtvarná tvorba II
511VT3K Výtvarná tvorba III
511VT4K Výtvarná tvorba IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.