Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výtvarná tvorba II

Kresba. Cílem předmětu je naučit studenty zobrazovat výtvarnými kresebnými prostředky vegetační prvky, přírodní i architektonický prostor. Výuka obsahuje prohloubení znalostí lineární perspektivy, vzdušné perspektivy, kompozice a proporčních vztahů. Studenti pracují se zobrazením prostoru v interiéru i exteriéru, jsou seznámeni se základy barevného vnímání a používání barevných výtvarných materiálů. Jsou vedeni k hledání osobitého výtvarného vyjadřování a k rozvíjení vlastní invence. Prostřednictvím úkolů zpracovávaných jak během výuky, tak formou domácích prací, si studenti ověří získané informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.