S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výtvarná tvorba II

Kresba. Cílem předmětu je naučit studenty zobrazovat výtvarnými kresebnými prostředky vegetační prvky, přírodní i architektonický prostor. Výuka obsahuje prohloubení znalostí lineární perspektivy, vzdušné perspektivy, kompozice a proporčních vztahů. Studenti pracují se zobrazením prostoru v interiéru i exteriéru, jsou seznámeni se základy barevného vnímání a používání barevných výtvarných materiálů. Jsou vedeni k hledání osobitého výtvarného vyjadřování a k rozvíjení vlastní invence. Prostřednictvím úkolů zpracovávaných jak během výuky, tak formou domácích prací, si studenti ověří získané informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková