Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výtvarná tvorba I

Cílem předmětu je naučit studenty zobrazovat výtvarnými kresebnými prostředky vegetaci, základní prostorové geometrické tvary a prostor. Výuka obsahuje seznámení se základy lineární perspektivy, vzdušné perspektivy a kompozice, vede studenty ke správnému vnímání proporčních vztahů. Učí studenty vyjádřit výtvarným způsobem přírodní formy a vegetační prvky, v celku i detailu. Studenti jsou vedeni k hledání osobitého výtvarného vyjadřování a k rozvíjení vlastní invence. Prostřednictvím úkolů zpracovávaných jak během výuky, tak formou domácích prací, si studenti ověří získané informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.