Výtvarná tvorba III

Barva, abstrakce a základy grafického designu. První část předmětu obsahuje seznámení s teorií barvy, barevnými kontrasty, vnímáním barev a vhodným užitím barev při vytváření vzdušné perspektivy. Studenti pracují s barvou také jako s prostředkem k zachycení atmosféry. Jsou dále vedeni ke schopnosti abstrahovat
realitu prostřednictvím výběru charakteristických prvků, jejich zjednodušováním a redukcí. Výchozí předlohou jsou kresby z výuky. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni se základy typografie a grafického designu a s jejich využitím v praxi, především při tvorbě grafické prezentace vlastní práce. Prostřednictvím úkolů zpracovávaných během semestru si ověří získané informace.

Související předměty

511VT1K Výtvarná tvorba I
511VT2K Výtvarná tvorba II
511VT4K Výtvarná tvorba IV
511VT5K Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.