Statika a nosné konstrukce V

Historické nosné konstrukce. Přehled používaných nosných konstrukcí a konstrukčních technologií v jednotlivých obdobích kulturního vývoje lidské společnosti doplněný profilovým vývojem různých typů nosných konstrukcí a používanými historickými materiály pro nosné konstrukce. Dále se předmět zaměřuje na rekonstrukce, zesilování a sanace stávajících konstrukcí a na technologie a postupy používané při zakládání a podchycování staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková