Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Výtvarná tvorba I

Základy kresby: Od studentů se požaduje osvojení si proporcí, stavby, modelu,
vyjádření charakteru materiálu (tvrdý – měkký, lehký – těžký, hladký – drsný, apod.).
Osvojení si různých technik kresby, jejich výtvarného účinu, techniky pozorování,
vnímání objektu i třídění informací. Studie přírodnin, objektů z různých materiálů,
jejich stavebnosti, proporcí i umístění v prostoru pomocí různých kresebných
technik. Studie hlavy, půlfigury, aktu. Hledání těžiště, stavebnosti, využití světla
a stínu, vztah mezi celkem a detailem, komponování do formátu, opět různými
kresebnými technikami. Studium přírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková