Výtvarná tvorba I

Základy kresby. Od studentů se požaduje osvojení si proporcí, stavby, modelu, vyjádření charakteru materiálu (tvrdý – měkký, lehký – těžký, hladký – drsný, apod.). Osvojení si různých technik kresby, jejich výtvarného účinu, techniky pozorování, vnímání objektu i třídění informací. Studie přírodnin, objektů

z různých materiálů, jejich stavebnosti, proporcí i umístění v prostoru pomocí různých kresebných technik. Studie hlavy, půlfigury, aktu. Hledání těžiště, stavebnosti, využití světla a stínu, vztah mezi celkem a detailem, komponování do formátu, opět různými kresebnými technikami. Studium přírody.

Související předměty

550VTD2 Výtvarná tvorba II
550VTD3 Výtvarná tvorba III
550VTD4 Výtvarná tvorba IV
550VTD5 Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.