Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výtvarná tvorba II

Kresba. Kresba II navazuje na předchozí předmět kresby I. Studenti během semestru používají různé techniky a materiály (uhel, tužka, sépie, inkoust, tuš, pastel, olejový pastel) a jejich kombinace. Kromě cvičení podle modelu jsou zadávány průběžně samostatné úkoly. Otevřený prostor pro hledání formy a obsahu, pro myšlenky, pocity a představy, které by mohly komunikovat. Vysvětlení dynamické perspektivy a zakřivení prostoru, přesně změřitelného. Studium přírody v návaznosti na architektonický prostor.

  • Směřovat k čistotě tvaru, charakteristice a monumentalitě
  • Kubismus – Gočár, Chochol, Gutfreund
  • Bauhaus – Mies van der Rohe

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.