Výtvarná tvorba IV

Designérská kresba II. Pokračování předmětu VT III. Postupná práce s barvou. Nejprve na reálných modelech, následně při kresbě designérské. Charakteristika barev dle Alberse. Kontrasty. Inspirace Bauhausem a malířským uměním. Budování prostorového dojmu prostřednictvím barvy. Pomůcky: uhel, tužka, pastel, zvolna přecházíme do designérských pomůcek.

Související předměty

550VTD1 Výtvarná tvorba I
550VTD2 Výtvarná tvorba II
550VTD3 Výtvarná tvorba III
550VTD5 Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.