Výtvarná tvorba IV

Designérská kresba II. Pokračování předmětu VT III. Postupná práce s barvou. Nejprve na reálných modelech, následně při kresbě designérské. Charakteristika barev dle Alberse. Kontrasty. Inspirace Bauhausem a malířským uměním. Budování prostorového dojmu prostřednictvím barvy. Pomůcky: uhel, tužka, pastel, zvolna přecházíme do designérských pomůcek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková