Výtvarná tvorba V

Prezentace. Předmět je přípravou pro zhotovení portfolia a zároveň má za úkol rozšířit povědomí studentů o inspiračních zdrojích designu ze sféry současného volného umění. K tomu slouží tematická série přednášek na aktuální témata výtvarné scény a exkurze. Výuka je doplněna prohloubením znalostí jak kresebného zobrazení reality (materiálů, světla, tvarů), tak jejich zjednodušováním formou Designerského kreslení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková