Výtvarná tvorba V

Prezentace. Předmět je přípravou pro zhotovení portfolia a zároveň má za úkol rozšířit povědomí studentů o inspiračních zdrojích designu ze sféry současného volného umění. K tomu slouží tematická série přednášek na aktuální témata výtvarné scény a exkurze. Výuka je doplněna prohloubením znalostí jak kresebného zobrazení reality (materiálů, světla, tvarů), tak jejich zjednodušováním formou Designerského kreslení.

Související předměty

550VTD1 Výtvarná tvorba I
550VTD2 Výtvarná tvorba II
550VTD3 Výtvarná tvorba III
550VTD4 Výtvarná tvorba IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.