S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Dějiny umění I

Kromě základního obeznámení posluchačů s euroamerickým výtvarným uměním zejména 20. stol. patří k dílčím cílům zejména upozornit na instituce, mechanismy a jevy, jež jsou společné pro výtvarné umění a architekturu: (a) zakotvení v ideologickém a socio-ekonomickém kontextu; (b) proměnlivost estetické normy, hodnocení uměleckého díla a kánonu; (c) vztah výtvarného umění a vizuální kultury; (d) hmotné a prostorové aspekty uměleckého díla. Příklady umění 20. století jsou prezentovány se zohledněním postupů a poznatků vizuálních studií a populární vizuální zkušenosti posluchačů.

Související předměty

Dějiny umění II
Dějiny umění III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková