S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Stavebně historický průzkum II

Mezioborová spolupráce – předmět je určen architektům směřujícím k hlubšímu poznání historické stavební kultury. Dává nahlédnout do vědních disciplin, které představují další nepominutelné součásti odborné základny výzkumu a průzkumu projevů historické stavební kultury (historie, kulturní antropologie, kulturologie, archeologie, historická geografie a další). Cílem tohoto seznámení je příprava architektů na orientaci ve styčných oblastech těchto vědeckých disciplin s výzkumem a průzkumem projevů historické stavební kultury a na spolupráci se specialisty z těchto disciplin. Zpracování seminární práce představuje vstupní průpravu k samostatné odborné práci v podmínkách mezioborové kooperace. Na vedení seminárních prací se podílejí pedagogové ústavu v součinnosti s dalšími externími odborníky. 


Podmínkou pro zapsání tohoto předmětu je úspěšné absolvování předmětu SHP I.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková