Stavebně historický průzkum II

Osou práce je společně analyzovaná historická stavba se složitějšími stavebními proměnami vybraná s ohledem na potenciál nových zjištění. Každoročně se volí jiný objekt. Cílem práce je co nejúplnější porozumění osudu stavebního díla a jeho významu. Jednotliví studenti zpracovávají v rámci své seminární práce vybraný výsek přístupu ke společnému tématu, který obráží pohledy a metody některé ze spolupracujících odborných disciplín. Minimem pro absolvování předmětu je odpovídající zpracování tezí odborného textu pojednávajícího o přiděleném tematickém segmentu. Předmět uzavírá odborné kolokvium s vystoupeními jednotlivých řešitelů za
účasti odborné veřejnosti.

Související předměty

514SHP1 Stavebně historický průzkum I
514SHP3 Stavebně historický průzkum III
514PP1B, 514PP1K Památková péče I
514PP2B, 514PP2K Památková péče II
514PP3 Památková péče III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.