Stavebně historický průzkum III

Hlubší seznámení se zásadami a metodikou přístupu k památkám na základě podrobné znalosti památky a korektního a komplexního odborného posouzení stavebního díla. Předprojektová příprava a vyhodnocení a zohlednění výsledků průzkumné činnosti v koncepci památkové obnovy: význam a typy komplexní inventarizace historického stavebního díla, typy průzkumných prací a jejich součinnost. V případě, že student zpracovává diplomní projekt v modulu Památková péče, slouží tento předmět k tématickému prohloubení diplomového úkolu z hlediska stavebně historického poznání.

Související předměty

514SHP1 Stavebně historický průzkum I
514SHP2 Stavebně historický průzkum II
514PP1B, 514PP1K Památková péče I
514PP2B, 514PP2K Památková péče II
514PP3 Památková péče III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.