S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Stavebně historický průzkum III

Hlubší seznámení se zásadami a metodikou přístupu k památkám na základě podrobné znalosti památky a korektního a komplexního odborného posouzení stavebního díla. Předprojektová příprava a vyhodnocení a zohlednění výsledků průzkumné činnosti v koncepci památkové obnovy: význam a typy komplexní inventarizace historického stavebního díla, typy průzkumných prací a jejich součinnost. V případě, že student zpracovává diplomní projekt v modulu Památková péče, slouží tento předmět k tématickému prohloubení diplomového úkolu z hlediska stavebně historického poznání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková