Stavebně historický průzkum I

Stavebně historický průzkum je představen jako mezioborová disciplína. Má polohu jednak základního a jednak aplikovaného výzkumu. Výstup základního výzkumu je jedním ze skladebných kamenů poznání dějin architektury a stavební kultury, šířeji kulturní historie. Stavba je představena jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. Výstup praktický směřuje uspořádáním informací ke kvalifikované obnově historického stavebního díla.

Program

1.–2. týden: Představení průzkumů různé podrobnosti a šíře záběru, cíle a smysl průzkumů.

3. týden: Seznámení se základním spektrem písemných pramenů.

4.–10. týden: Praktická výuka ve skupinách v terénu – rozprava nad nálezovými situacemi, jejich vyhodnocení a komplexní úvaha nad stavebními dějinami objektu po stránce dispoziční, konstrukční i výrazové. Výuka a práce v terénu je blokována do celodenních výjezdů.

11.–13. týden: Zpracování získaných poznatků informací do písemné a grafické podoby.

Vybrané případy jsou představovány na odborných konferencích a budou publikovány.

Související předměty

514SHP2 Stavebně historický průzkum II
514SHP3 Stavebně historický průzkum III
514PP1B, 514PP1K Památková péče I
514PP2B, 514PP2K Památková péče II
514PP3 Památková péče III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.