Památková péče II

Historické konstrukce a materiály – předmět formou přednášek seznamuje s vývojem stavebních konstrukcí od středověku do počátku 20. století. Látka je rozčleněna do jednotlivých tematických okruhů a přináší základní přehled o svislých konstrukcích zděných i dřevěných, stropech, klenbách, střechách a krovech, schodech, povrchových úpravách, výplních otvorů, technickém vybaveni a doplňujících konstrukcí. V rámci výuky studenti uplatní získané znalosti při tvorbě seminární práce, zaměřené na rozbor konstrukci vybrané historické stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková