Památková péče III

Měřičská a fotogrammetrická dokumentace – měřičská a fotogrammetrická dokumentace historických staveb je předmět vyučovaný pedagogy Fakulty stavební i Fakulty architektury a určený studentům obou fakult.

Přednášeny a procvičeny budou různé možnosti a způsoby dokumentace – správné a dostatečně strukturované zobrazování při vyhotovení plánové dokumentace stávajícího stavu historických staveb, včetně seznámení s možnostmi a limity uplatnění fotogrammetrie. V rámci výuky bude procvičován profesionální záznam nálezových situací při průzkumových pracích.

Studenti Fakulty architektury se seznámí s fotogrammetrickými metodami, studenti Fakulty stavební se správným zobrazováním staveb, jejich konstrukcí i detailů. Součástí výuky je terénní praktická úloha na konkrétní historické stavbě formou společného 2,5 denního výjezdu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.