Památková péče I

cvičení PP1 přes MS Teams v časech dle rozvrhu

Předmět poskytuje základní orientaci v teorii a praxi oboru památkové peče. V souladu se zaměřením studia oborech architektura a urbanismus a krajinářská architektura se z širokého záběru tematiky péče o kulturní dědictví výuka soustřeďuje na péči o stavební dědictví, historická sídla a kulturní krajinu a na specifické metody jejich ochrany, památkové obnovy a udržitelného managementu.

Související předměty

514PP2B, 514PP2K Památková péče II
514PP3 Památková péče III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková