Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Památková péče I

Předmět poskytuje základní orientaci v teorii a praxi oboru památkové peče se zvláštním zřetelem k ochraně stavebního dědictví, k metodám jeho ochrany a památkové obnovy. Přednášky zahrnují dějiny vztahu ke stavebnímu dědictví a úvod do teorie památkové peče. Mimořádný důraz se klade na současné sbližování ochrany životního prostředí a cílů památkové péče.

Součásti výuky je osvojení zásad péče o památkový fond, i rozbor druhů (typů) úprav (presentaci) historického stavebního díla v návaznosti na jeho hodnotový potenciál. Předmět prohlubuje znalosti tradičních materiálů, historických konstrukcí, stavebních postupů a historických stavebních struktur ve vazbě na způsoby jejich konzervaci a památkovou obnovu. Seznamuje rovněž s aktuálními poznatky z oblasti poznávaní i praktické peče o historicky stavební fond (tradiční a inovativní přístupy, techniky a technologie). Uvádí do struktury, působení a legislativního rámce statní památkové péče v naší republice a doplňuje informace o mezinárodním dění v oboru i o přijatých mezinárodních konvencích a úmluvách.

Na výuce se vedle členů ústavu podílejí jako externisté významní odborníci památkové péče. Semináře zachycují široké spektrum problematiky oboru a orientují se především na problémy, s nimiž se projektující architekti a památkáři setkávají ve své praxi. Zápočet se uděluje na základě seminární práce. Podle možnosti se semináře doplňují exkurzí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková