Památková péče I

Předmět poskytuje základní orientaci v teorii a praxi oboru památkové peče. V souladu se zaměřením studia oborech architektura a urbanismus a krajinářská architektura se z širokého záběru tematiky péče o kulturní dědictví výuka soustřeďuje na péči o stavební dědictví, historická sídla a kulturní krajinu a na specifické metody jejich ochrany, památkové obnovy a udržitelného managementu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.