CAD III

CAD III BIM ArchiCAD pokročilí

Zdokonalení modelářských schopností, důraz na využití ArchiCADu v praxi. Využití ArchiCADu jako nástroje pro zpracování různých stupňů Projektových dokumentací – převod modelu z úrovně návrhu do podrobnějšího projektu pro stavební povolení. Práce na větších projektech v několikačlenném týmu.

CAD III BIM Revit pokročilí

Rozšíření znalostí a schopností práce s Autodesk Revitem, upevnění BIM. Schopnost vytvořit si nebo upravit 2D/3D prvek „rodinu“, zvládat nastavení projektu, úpravy/vytvoření šablony projektu. Základy parametrického adaptivního modelování. Praktické dovednosti pro zpracování Bakalářského projektu v BIM.

CAD III Rhinoceros

Studenti se seznámí s prostředím softwaru Rhinoceros. Zvládnou základní modelování, rendering a výstupy pro dílenské použití: 3d tisk, lasercutter, 3d fréza.CAD III Scripting. Studenti si osvojí základy algoritmického modelování v grafickém skriptovacím prostředí Grasshopper. Naučí se vytvářet vlastní sadu digitálních nástrojů pro zefektivnění práce a uvědomí si přednosti tohoto modelováni oproti tradičním manuálním metodám.

CAD III SCRIPTING

Kurz je "pro ty, kteří chtějí modelovat a ne klikatošit". Studenti si osvojí základy algoritmického modelování v grafickém skriptovacím prostředí Grasshopper. Naučí se vytvářet vlastní sadu digitálních nástrojů pro zefektivnění práce a uvědomí si přednosti tohoto modelováni oproti tradičním "manuálním" metodám.

Během hodiny jsou názorně předváděny základní principy generativního a parametrického modelování (viz rozpis hodin). Každá demonstrace je řešena v kontextu návrhové problematiky, např. mrakodrap, urbanismus v okolí řeky, optimalizace nosné konstrukce, fasádní komponenty a další. Některé lekce pak směřují k reálným problémům týkajícím se 3D tisku, CNC frézování nebo efektivnímu využití laserového řezání.

Grasshopper

Více informací zde: Grasshopper primer, Grasshopper3d.com
Web předmětu: scripting.molab.eu

CAD III BLENDER

Možnost naučit se free a open-source software Blender 3D.https://www.blender.org/ Blender stále roste a nabízí velkou volnost v importu dat, modelování, materiálech, svícení scén, atp. a tím je dobrou volbou pro profesionální vizualizace! Vyučovat bude Adam Preisler z firmy https://polygoniq.com/ který také nabídne studentům za nižší studentskou cenu jejich produkty které archviz práci v Blenderu ulehčují.

Blender interface

 

Související předměty

516CAD1, 516CAD1K CAD I
516CAD2, 516CAD2K CAD II
516CAD4 CAD IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.