S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

CAD III

CAD III ArchiCAD začátečníci

Zvládnout a pochopit princip práce v ArchiCADu - vytvoření studie stavby (základní modelovací nástroje). Osvojit si metodiku BIM při navrhování.

CAD III BIM ArchiCAD pokročilí

Zdokonalení modelářských schopností, důraz na využití ArchiCADu v praxi. Využití ArchiCADu jako nástroje pro zpracování různých stupňů Projektových dokumentací – převod modelu z úrovně návrhu do podrobnějšího projektu pro stavební povolení. Práce na větších projektech v několikačlenném týmu.

CAD III BIM Revit pokročilí

Rozšíření znalostí a schopností práce s Autodesk Revitem, upevnění BIM. Schopnost vytvořit si nebo upravit 2D/3D prvek „rodinu“, zvládat nastavení projektu, úpravy/ vytvoření šablony projektu. Základy parametrického adaptivního modelování.

CAD III Revit začátečníci

Seznámení studentů s metodou práce v BIM, vytvářet pravdivý 3D model jako základ pro odvození 2D prezentace/dokumentace, správné používání stavebních prvků, používání hotové šablony projektu. Okótování a popis prvků v půdoryse a řezu, pro úroveň studie., návyky při práci na projektu, využití podkladů půdorysu a terénu/okolí budovy. Obsah je zacílen na digitalizaci návrhů, které vznikly v ateliérech, odvození 2D dokumentace a přípravu/rozvržení si plachty pro tisk.

CAD III Rhinoceros

Studenti se seznámí s prostředím softwaru Rhinoceros. Zvládnou základní modelování, rendering a výstupy pro dílenské použití: 3d tisk, lasercutter, 3d fréza.CAD III Scripting. Studenti si osvojí základy algoritmického modelování v grafickém skriptovacím prostředí Grasshopper. Naučí se vytvářet vlastní sadu digitálních nástrojů pro zefektivnění práce a uvědomí si přednosti tohoto modelováni oproti tradičním manuálním metodám.

CAD III SCRIPTING

Studenti si osvojí základy algoritmického modelování v grafickém

skriptovacím prostředí Grasshopper. Naučí se vytvářet vlastní sadu digitálních nástrojů pro zefektivnění práce a uvědomí si přednosti tohoto modelováni oproti tradičním manuálním metodám.

CAD III BLENDER

Blender nabízí možnosti modelování i rendrování. Výhodou je, že Blender je open source software.

 

Související předměty

516CAD1, 516CAD1K CAD I
516CAD2, 516CAD2K CAD II
CAD IV

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková