Digitální zobrazování III

V předmětu se rozvíjí dovednosti získané v DZ2.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková