Digitální zobrazování IV

V předmětu se rozvíjí dovednosti získané v DZ3.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.