Digitální zobrazování II

V předmětu se rozvíjí dovednosti získané v DZ1.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková