Digitální zobrazování I

Předmět seznámí studenty se základy 2D i 3D modelování v Rhinu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková