Digitální zobrazování I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková