Digitální zobrazování VI

V předmětu se rozvíjí dovednosti získané v DZ5.

Předměty digitální zobrazování V a VI jsou vyučovány Ústavem průmyslového designu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková