Digitální zobrazování VI

V předmětu se rozvíjí dovednosti získané v DZ5.

Předměty digitální zobrazování V a VI jsou vyučovány Ústavem designu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.