Digitální zobrazování VI

V předmětu se rozvíjí dovednosti získané v DZ5.

Předměty digitální zobrazování I. až IV. jsou vyučovány Ústavem modelového projektování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková