Digitální zobrazování V

Předmět seznámí studenty se základy programu CATIA nebo Inventor.

Předměty digitální zobrazování V a VI jsou vyučovány Ústavem designu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.