Digitální zobrazování V

Předmět seznámí studenty se základy programu CATIA nebo Inventor.

Předměty digitální zobrazování I. až IV. jsou vyučovány Ústavem průmyslového designu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková