S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Nauka o stavbách VI

V KOSu se přihlašujte do předmětu 518NS5 Nauka o stavbách 6! V rozvrhu je předmět uveden jako NS5 (7. semestr, středa 15:00 - 16:30, posluchárna 155).

Vyšší celoměstská, regionální a nadregionální infrastruktura ať už občanská, dopravní či technická se realizuje v zásadě dvěma způsoby: jedná se buď o soubory staveb (často areály) či o velké, technologicky a provozně náročné stavby. Obojí typ stavebního zadání má své vlastní zákonitosti tvorby: výjimečný urbanistický dopad, komplikované provozní vazby, etapovotost výstavby, neobvyklé konstrukce, určující vliv provozní technologie. Cílem předmětu je spíše než naučit konkrétní provozní řešení, předat zkušenosti a metody, jak se vypořádat s jedinečným zadáním, jehož detailní znalost nezřídka přesahuje reálné možnosti jednotlivce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková