Nauka o stavbách VI

V KOSu se přihlašujte do předmětu 518NS5 Nauka o stavbách 6! V rozvrhu je předmět uveden jako NS5 (7. semestr, středa 15:00 - 16:30, posluchárna 155).

Vyšší celoměstská, regionální a nadregionální infrastruktura ať už občanská, dopravní či technická se realizuje v zásadě dvěma způsoby: jedná se buď o soubory staveb (často areály) či o velké, technologicky a provozně náročné stavby. Obojí typ stavebního zadání má své vlastní zákonitosti tvorby: výjimečný urbanistický dopad, komplikované provozní vazby, etapovotost výstavby, neobvyklé konstrukce, určující vliv provozní technologie. Cílem předmětu je spíše než naučit konkrétní provozní řešení, předat zkušenosti a metody, jak se vypořádat s jedinečným zadáním, jehož detailní znalost nezřídka přesahuje reálné možnosti jednotlivce.

Související předměty

518NS1, 518NS1DB, 518NS1KB Nauka o stavbách I
Nauka o stavbách II
518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
Nauka o stavbách IV
518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
518NS6, 518NS6K, 518NS6D Nauka o stavbách VII

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková