Nauka o stavbách VI

Netypologické strategie tvorby vystavěného prostředí: V rámci předmětu mají posluchači možnost prohloubit své znalosti tvorby vystavěného prostředí o jiné metody než ty založené na klasické empirické typologii. Součástí předmětu je i prezentace komunikačních strategií, sounáležitosti technického, vizuálního, textového a případně jiného zobrazování a prezentování návrhu stavby klientovi, práce s veřejností i médii.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková