Krajinářská architektura II

Extravilán (volná krajina)

Cílem přednášek a cvičení předmětu KA II je představit studentům téma krajiny jako celku s mnoha různými vrstvami, včetně základní morfologie. Krajina je jediným a naprosto jedinečným prostorem pro život člověka. Krajina má přímý a zásadní vliv na naše fyzické, ale i psychické bytí. Je naším životním prostorem, zdrojem vody, vzduchu, surovin, potravin, energií, je to náš domov.

V období dramatických klimatických změn se krajinářská architektura stává profesí, která umí propojit přírodní a technické procesy. Cílem výuky je naučit studenty chápat přírodní a civilizační procesy a hledat nutný konsenzus.

Zásady krajinářské architektury mají univerzální platnost, proto je nutné studenty vést k chápaní a řešení globálních problémů existence lidstva na zemi při současném řešení lokálních problémů. Cílem předmětu je ukázat multidisciplinaritu krajinářské architektury a také nutnost spolupráce, komunikace , společných postupů s dalšími odborníky, kteří v krajině působí.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.