Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Krajinářská architektura I

Předmět seznamuje studenty se základními milníky vývoje krajinářské a zahradní architektury od počátků po současnost. Neomezuje se přitom pouze na euroamerický kulturní okruh, ale ve stručnosti představí i principy tvorby krajiny a zahrad mimo Evropu, zejména v Japonsku a v Číně. Přednášky poskytnou studentům základní orientaci v dějinách oboru, přičemž kombinují chronologické hledisko s teritoriálním a všímají si souvislostí krajinářské tvorby s architekturou a urbanismem. Průběžně je v kontextu evropského vývoje věnována pozornost krajinářské a zahradní tvorbě na území dnešní České republiky. Přednášky doplňují cvičení, v nichž studenti sami aktivně analyzují vybraná témata z dějin krajinářské a zahradní architektury.

Související předměty

520KA2B, 520KA2K Krajinářská architektura II
520KA4 Krajinářská architektura IV
520KA5 Krajinářská architektura V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.