Krajinářská architektura I

Předmět seznamuje studenty se základními milníky vývoje krajinářské a zahradní architektury od počátků po současnost. Neomezuje se přitom pouze na euroamerický kulturní okruh, ale ve stručnosti představí i principy tvorby krajiny a zahrad mimo Evropu, zejména v Japonsku a v Číně. Přednášky poskytnou studentům základní orientaci v dějinách oboru, přičemž kombinují chronologické hledisko s teritoriálním a všímají si souvislostí krajinářské tvorby s architekturou a urbanismem. Průběžně je v kontextu evropského vývoje věnována pozornost krajinářské a zahradní tvorbě na území dnešní České republiky. Přednášky doplňují cvičení, v nichž studenti sami aktivně analyzují vybraná témata z dějin krajinářské a zahradní architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.