Krajinářská architektura IV

Veřejný prostor – Typologie. Smyslem předmětu je seznámení studentů se zásadami tvorby veřejných prostranství, jeho hlavními typologickými formami a jejich specifiky. Důraz bude kladen na potenciální uživatele těchto prostorů, ergonomii, nediskriminační přístupnost, orientaci, mikroklima, osvětlení, zeleň, mobiliář a jeho umístění, výtvarná díla, apod. Vedle tradičních typů prostranství jako náměstí, ulice, proluky, nábřeží, pasáže, tržiště, parky a zahrady budou diskutovány i tematicky zaměřené prostory jako hřbitovy, památníky, reprezentační prostory, sportoviště, amfiteátry atp.

Součástí bude představení současných trendů a příkladů z celého světa. Předmět bude zakončen zpracováním detailní analýzy a kritiky konceptu formy a funkce vybraného projektu a materiálového pojednání.

Související předměty

520KA1B, 520KA1K Krajinářská architektura I
520KA2B, 520KA2K Krajinářská architektura II
520KAN3, 520KA3K Krajinářská architektura III
520KA5 Krajinářská architektura V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.