Odborný jazyk III - AU

U angličtiny jsou kurzy tohoto předmětu vedeny rodilým mluvčím.

Příprava na studium v zahraničí. Tyto kurzy jsou nabízeny v jazyce anglickém, francouzském nebo německém. Není podmínkou zvolit si pro kurz OJ III stejný jazyk, ve kterém student absolvoval předchozí kurzy odborného jazyka, jsou možné různé kombinace jazyků. Jazyková náročnost se řídí konkrétní pokročilostí účastníků kurzu. Povinně volitelný předmět OJ III je jednosemestrální kurz. Cílem výuky je poskytovat studentům rozšiřující odbornou terminologii studovaných programů a nadále rozvíjet schopnosti ústní i písemné prezentace zadaného tématu, především vlastního portfolia. Kurz je primárně zaměřen na přípravu ke studijnímu pobytu v zahraničí. Mimo jiné slouží k udržování jazykových znalostí a dovedností na pokročilé úrovni. V angličtině je předmět vyučován rodilým mluvčím.

Související předměty

526OJ2B Odborný jazyk II - AU
526OJ1B, 526OJ1K Odborný jazyk I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.