Odborný jazyk II - AU

Odborná terminologie oblasti dějin architektury a urbanismu. Tyto kurzy jsou nabízeny v jazyce anglickém, francouzském nebo německém. Není podmínkou zvolit si pro kurz OJ II stejný jazyk, ve kterém student absolvoval základní kurz OJ I, jsou možné různé kombinace jazyků. Jazyková náročnost se řídí konkrétní pokročilostí účastníků kurzu. Kurz seznamuje s odbornou terminologií oborů architektura a urbanismus. Tematicky je zaměřen na historii architektury a umělecké slohy. Součástí výuky jsou i exkurze a prezentace s důrazem na samostatný mluvený projev studentů.

Související předměty

526OJ1B, 526OJ1K Odborný jazyk I
526OJ3B Odborný jazyk III - AU

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.