Odborný jazyk II

Anglický, francouzský, německý. Odborná terminologie dějin architektury, výtvarného umění, užitého umění spolu s prezentacemi významných historických staveb na semináři a při exkurzi.

Související předměty

Odborný jazyk I
Odborný jazyk III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková