Odborný jazyk III

Příprava na studium v zahraničí. Tyto kurzy jsou nabízeny v jazyce anglickém (vyučují převážně rodilí mluvčí), francouzském nebo německém. Povinně volitelný předmět OJ III je jednosemestrální kurz. Není podmínkou zvolit si pro kurz OJ III stejný jazyk, ve kterém student absolvoval předchozí kurzy odborného jazyka, jsou možné různé kombinace jazyků. Jazyková náročnost se řídí konkrétní pokročilostí účastníků. Cílem výuky
je poskytovat studentům rozšiřující odbornou terminologii studovaných oborů a nadále rozvíjet schopnost ústní i písemné prezentace zadaného tématu, především vlastního portfolia. Kurz je primárně zaměřen na přípravu ke studijnímu pobytu v zahraničí, procvičuje praktické komunikační dovednosti týkajících se studia a profesních aktivit v zahraničí. Mimo jiné slouží k udržování a dalšímu rozvíjení lexikálních a stylistických znalostí a dovedností na pokročilé úrovni.

Související předměty

Odborný jazyk II
Odborný jazyk I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková