Základní ateliér ZAN II

Záznam přednášky a pdf prezentace budou k dispozici na Moodle. Kód předmětu B222-529ZAN2-Bro

videa

Pro zpětné zhlédnutí přednášek jsou k dispozici jejich videozáznamy. Najdete je v Moodle na nástěnce předmětu ZAN2.

Kód předmětu: B201-529ZAN2-Brožová

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.