S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Publikace sleduje architektonickou formu reprezentující moderní životní styl a hledá uplatnění městského paláce v organizmu dnešního města. Jeden z podstatných principů udržitelnosti představuje trvalost. Trvalost stavby ne ve smyslu neměnnosti ale ve schopnosti se přizpůsobovat novým provozům, aniž by se ztratila kvalita a původní prostorové schéma. Příkladem takové univerzální budovy je městský palác ze začátku moderní éry velkoměst. Je to typologie jež svojí hustotou, konstrukcí a prostorovou různorodostí představuje udržitelné principy architektury. Publikace se věnuje velkoměstskému paláci začátku 20. století a současně se pokouší definovat architektonickou formu velkoměstského paláce pro 21. století jak z prostorového, technického, tak z ekonomického hlediska. Zkoumané jsou práce studia Fellner and Helmer, Jana Kotěry nebo Josef Zasche. Jako příkladové studie jsou rozebírány městké paláce Fénix, Lucerna a Koruna. Publikaci doplňují rozhovory s Jakubem cíglerem, Pavlem Kochem a Stanislavem Fialou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten