Publikace

Náměty na úpravu vyhlášky č. 398/2009 SB., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Připomínky a komentáře pro přípravu nové vyhlášky týkající se bezbariérového užívání staveb v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.