Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Domy volným veršem. Architekt Ladislav Lábus.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Kniha bilancuje rozsáhlé architektonické dílo významného současného českého architekta Ladislava Lábuse. Přináší analýzu jednotlivých stránek jeho díla a hodnotí hlavní skupiny jeho projektů, od rodinných domů a vil, přes obnovy historických objektů, zejména děl funkcionalismu až po rozsáhlejší pozdní projekty. Zabývá se také texty architekta a jeho pedagogickou činností. Do publikace přispěla řada významných teoretiků a historiků architektury. Vychází k architektovým sedmdesátinám.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.