Výzkumné projekty

Architektura dětem - 2. ročník

Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
In: Architektura dětem 2018 - Děti a město - prostor pro hru. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. p. 43-44. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Anotace
Participace je dnes i u nás, čím dál více rozšířená v praxi, ale v případě zapojování dětí a mládeže do procesu vzniku veřejných prostranství, to tak časté není. Přitom, při navrhování prostoru pro hru ve městě, jsou právě děti ty konečný uživatele. Děti nejsou odborníci na navrhování, ale jednoznačně, to jsou odborníci na hru. Aby potenciál participace dětí a mládeže byl naplněn je třeba k ní přistupovat komplexně, musí být prováděna odborníky, sestavená na míru dané situaci a děti by měly být součástí procesu ve všech fázích: sběrem dat a jejich analýzou počínaje a zpětným hodnocením realizovaného díla konče.
Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
In: Architektura dětem 2018 - Děti a město - prostor pro hru. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. p. 15-16. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Anotace
Kvalita prostředí, které nás obklopuje, výrazně ovlivňuje životy mladých lidí a dětí, jejich vývoj, utváření pohledu na svět, socializaci a jejích vztah ke městu. Současné město na děti ve veřejném prostoru pamatuje v podstatě pouze formou hřišť a školních zahrad. Tyto místa spojují společné neduhy: uniformita, segregace, neadekvátní nabídka hry dle potřeb dětí různých věkových kategorií a potřeby za přijatelným rizikem. Řešením je vytváření prostoru pro hru na míru, integrace hry do veřejného prostoru měst a spolupráce s konečnými uživateli, tedy dětmi.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Publikováno v
CAMP Praha, 2018-10-25/2018-10-26. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
Architect +. 2018, 2018(13), 104-105.
Rok
2018
Anotace
Zprava o konferenci Architektura dětem 2018

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.