Výzkumné projekty

Architektura dětem - 2. ročník

Hlavní řešitel

Šestáková, I.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.