Autoři
Petrik, M. - Patelová, M.
Publikováno v
In: Sborník konference Architektura dětem. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. p. 46-47. ISBN 978-80-01-06382-8.
Rok
2017
Anotace
Spolek Město přátelské k dětem se zaměřuje na zkvalitnění prostředí pro děti ve městech. Našim cílem je prosazovat a vytvářet podmínky pro svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou. Vizí projektu Bubeneč s dětmi pro děti je ukázat, jak v praxi může fungovat koncept města přátelského k dětem. Na projektu spolupracovali děti ze třech místních škol a tak bylo možné zmapovat jejich potřeby a přání v dané lokalitě. Městská část Prahy 6 Bubeneč nebyla vybrána náhodně. Jde o místo, kde je nedostatek míst pro hru dětí starších sedmi let a kde současná nabídka veřejného prostranství nevyhovuje jejich potřebám. Cílem projektu je iniciovat proměnu alespoň jednoho místa v Bubenči, které ožije a bude vyhledáváno těmi, kteří se podíleli na jeho vzniku - dětmi ve věku 7-15let.
Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
In: Sborník konference Architektura dětem. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. p. 32-33. ISBN 978-80-01-06382-8.
Rok
2017
Anotace
Děti a mládež tvoří pětinu obyvatel České republiky. Úmluva o právech dítěte jim zaručuje právo ovlivňovat rozhodnutí o svém městě, vyjadřovat své názory o městě jaké chtějí mít, právo na účast v rodinném, komunitním a sociálním životě. Jak naše města tyto práva naplňují? Co děti ve městě vlastně potřebují? Dětský svět ve městě, to nejsou jen hřiště, ale i cesty do školky, ze školy, na nákup nebo za prarodiči. Na základě zkušeností z cele řady projektů, realizovaných jak na půdě Fakulty architektury, tak ve spolku Město přátelské k dětem, z.s., se ukazuje, že je třeba prosazovat a vytvářet podmínky pro „trojnožku“: svobodný a nezávislý pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou. Navrhování a plánování měst s ohledem na děti se čím dál více stává globálním tématem, jak v zemích třetího světa tak i u nás, v Evropě. Není přijatelné potřeby děti řešit separátně, investovat pouze do dětských hřišť, parků a škol. Naše města je třeba řešit komplexně, kromě dostupného bydlení je důležitá mobilita, dostupnost a přístupnost destinací, bezpečný pohyb a pobyt a sociální interakce. Veřejný prostor zde hraje klíčovou roli. V závěru se ukazuje, že plánování s ohledem na děti naplňuje i potřeby dalších sociálních skupin jako jsou na příklad senioři, lidi s handicapem a celé rodiny. Účast dětí v procesu plánování a navrhování, jako i během realizace a užívání je klíčová. Děti nejsou odborníci na plánování, ale sami nejlépe vědí, jak chtějí žít a jak se chtějí hrát. Aby plánování mohlo nastat, je potřeba nastartovat změny ne jenom ze-zdola ale hlavně ze shora. Vedení měst by dětské agendě mělo dát prioritu.
Autoři
Zbořilová, Z. - Čeňková, A.
Publikováno v
In: Sborník konference Architektura dětem. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. p. 48-49. ISBN 978-80-01-06382-8.
Rok
2017
Anotace
V rámci projektu realizujeme architektonické dílny a procházky pro děti. Chceme vytvořit podklady pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dílen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k místu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed. - Zbořilová, Z. ed., - Patelová, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2017-10-13/2017-10-14. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06382-8.
Rok
2017

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.