Zprávy

Univerzita třetího věku je letos udržitelná

Ústav teorie a dějin architektury po dvouroční vynucené covidové pauze znovu přivítá posluchače univerzity třetího věku. Stejně jako se proměnil svět, obrodou prošlo i celkové cílení kurzu, který se nově zaměřuje na aktuální otázky šetrné a ohleduplné architektury.

Novým garantem přednáškového cyklu Za udržitelnou architekturu se stal doktorand ústavu a architekt David Steidler. Inspiraci a impuls k opuštění historiografického pojetí kurzu představovaly podle něho: „celospolečenské dění a stále větší zájem veřejnosti o alternativní řešení globálních ekologických výzev architektury“. Šíři tématu dokresluje bohatý výběr jednotlivých přednášejících, kterými jsou doktorandi FA ČVUT a osobnosti české teorie a historie architektury. Časově se přednášky věnují architektonické a urbanistické tvorbě 20. a 21. století.

Kurz probíhá každé pondělí od 14.30 na FA ČVUT od 3. října do 22. listopadu 2022. Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou přihlásit do 16. října. Studenti prezenčního studia FA ČVUT mohou přednášky navštěvovat volně. Více o kurzu zde.    

Vztahy s veřejností Ústavu teorie a dějin architektury má na starosti Miroslav Pavel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.