Lidé

Ing. arch. Martin Čtverák

Autoři
Sýkorová, M. - Tománek, P. - Šušlíková, L. - Habalová, M. - Staňková, N. - Čtverák, M. - Macháč, J., - Hekrle, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2020. Report no. TJ02000067-V2.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Podkladová studie se zaměřuje na hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v urbanizovaném prostředí města ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu (MZI). Podkladová studie shrnuje klíčové přístupy a motivace jednotlivých oborů, které jsou HDV ve městě dotčeny. Je zapotřebí lépe koordinovat činnosti a znalosti související s rekonstrukcí a rozvojem urbanizovaného území ve vztahu k HDV a MZI ve městech. Podkladová studie tyto víceoborové znalosti a zkušenosti propojuje, dává je do souvislostí a komplexně shrnuje.
Autoři
Girsa, V. - Čtverák, M.
Publikováno v
Praha: Český národní komitét ICOMOS, 2018. ISBN 978-80-907103-0-6.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace představuje přehled výsledků za posledních deset let studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma v oblasti péče a obnovy architektonických památek a revitalizace architektonického dědictví. Publikaci vydal ČNK ICOMOS ve spolupráci s Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze s podporou Ministerstva kultrury ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.