Lidé

MgA. Lucie Kamler

Autoři
Stejskalová, L.
Publikováno v
Přírodovědecký časopis Vesmír. 2016, 2016 ISSN 1214-4029.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Město je chytré pouze tehdy, umí-li se učit a přizpůsobovat se novým podmínkám. K tomu je nezbytná dobře fungující správa, která komunikuje s občany a dovede chytrá řešení řídit a koordinovat.
Autoři
Hlaváček, P. - Jehlík, J. - Plos, J. - Stejskalová, L. - Šajtar, M. - Špičák, M. - Zymáková, Z., - Preininger, P.
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Materiál analyzuje stávající urbánní charakteristiky městské části Praha 9, definuje významné rozvojové směry a potenciály a prostřednictvím rámcových bilancí udává hrubé výhledové kapacity území.
Autoři
Stejskalová, L.
Publikováno v
Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014. ISBN 978-80-86863-47-4.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Kniha se zabývá zkoumáním současných přístupů k městskému plánování, které se pohybují mezi snahami o důslednou kontrolu vývoje města a spontánním či neřízeným laissez-faire. Každá z pěti kapitol se věnuje jednomu tématu – možnosti město řídit, způsobu jeho organizace, měřítka, formy zásahů a plánování z hlediska času.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.