Ateliéry

Ateliér Baum

A

Turbine Tower

LS 2021

Zadání

Tématem ateliérové práce jsou studie multifunkčních výškových budov s konstrukcí, jejichž skelet je zároveň komínem (nebo komíny) solární komínové elektrárny. Jde o výškové budovy o výšce řádově několika set metrů, situované do prostředí dosud nehostinných, zato ale s vysokým stupněm slunečního záření, o obdobu moderních a energeticky soběstačných „oáz“, spojujících rekultivaci dosud neúrodných a nevyužitých oblastí s růstem globální populace a jejích rostoucích potřeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.