S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Nauka o stavbách III

Základní občanská infrastruktura - OBCHOD, PRÁCE, REKREACE

Předmět se soustředí na běžné občanské stavby související s pobýváním osob v prostředí, které běžně nepovažujeme za svůj domov, přesto ho často chápeme, za „svůj“. Např. při pobytu v pracovním prostředí (administrativa, výroba), v krajních životních situacích či etapách (nemoc, stáří, rehabilitace, cestování, rekreace), nebo v prostředí, které se nachází v bezprostředním okolí našeho bydliště a slouží každodennímu užívání (obchod, gastronomie).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková