Urbanismus III

Předmět seznamuje studenta s nejdůležitějšími urbanistickými teoriemi a způsoby přemýšlení o městě od konce 19. století do současnosti. Studenti budou seznámeni s názorovými proudy, které formovaly a formují pohled na urbanismus v současnosti. Studenti jsou v přednáškách a seminářích vedeni ke kritickému myšlení, aby dokázali analyzovat, hodnotit, srovnávat a rozpoznat praktické dopady teorií na rozvoj evropských měst. Semináře propojují teoretické přednášky s rozborem teoretických textů, s důrazem na propojení individuální a týmové práce. Součástí předmětu a hodnocení studenta je samostudium povinné literatury, aktivní příprava na výuku, zapojení se do diskutovaných témat, příprava prezentací a vypracování seminární práce.

Související předměty

519U2B, 519U2K Urbanismus II
519U1B, 519U1K Urbanismus I
519U4N, 519U4K Urbanismus IV
519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U6N, 519U6K Urbanismus VI
519U7N, 519U7K Urbanismus VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.