S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Urbanismus III

Teorie. Předmět seznamuje studenta s nejdůležitějšími urbanistickými teoriemi a způsoby přemýšlení o městě od 19. století do současnosti. Studenti budou seznámeni s nejdůležitějšími názorovými proudy, které formovaly a formují pohled na urbanismus v současnosti. Studenti jsou v přednáškách i seminářích vedeni ke kritickému myšlení, aby dokázali analyzovat, hodnotit, srovnávat a rozpoznat praktické dopady těchto teorií na rozvoj evropských měst. Semináře propojují teoretické přednášky s rozborem teoretických textů, s důrazem na propojení individuální a týmové práce. Součástí předmětu a hodnocení studenta je samostudium povinné literatury, aktivní příprava na výuku, zapojení se do diskutovaných témat, příprava prezentací a vypracování seminární práce. Cílem předmětu je rozvoj kvality myšlení studenta tak, aby se naučil kriticky myslet v souvislostech a propojovat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková