Urbanismus VI

Tendence

Předmět uvádí studenta do problematiky současného města a jeho nových, dosud nezodpovězených otázek. Cílem předmětu je ukázat studentovi, jak dynamicky se současná společnost a město proměňuje, a naučit ho pomocí malého výzkumného projektu, jak se v jeho neurčitém a komplexním prostředí orientovat.

V úvodu předmětu je student seznámen s nejnovějšími urbanistickými tématy, tendencemi a teoriemi konce 20. a počátku 21. století. Poté se zapojuje do výuky jako člen týmu a pomáhá nezodpovězené otázky a problémy současného města formulovat a zasadit do širšího rámce společenských souvislostí.

Součástí předmětu a hodnocení studenta je samostudium literatury, aktivní příprava a zapojení se do diskutovaných témat a otázek.

Související předměty

519U1B, 519U1K Urbanismus I
519U2B, 519U2K Urbanismus II
519U3B, 519U3K Urbanismus III
519U4N, 519U4K Urbanismus IV
519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U7N, 519U7K Urbanismus VII

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková