Nauka o přírodě I

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Pedologie

Cílem předmětu je seznámení s úlohou pudy jako stanovištěm kulturních rostlin a získání přehledu o postavení a funkcích půdy v ekosystému o možnosti jejího ekologického využití. Je představena vazba mezi krajinou a půdou, význam polohy v krajině pro vývoj a vlastnosti půdy a naopak úloha půdy v krajině. Předmět seznamuje s vlastnostmi půdních minerálních a organických složek a vysvětluje jejich vliv na půdní prostředí jako základní součást ekosystému. Charakterizuje procesy probíhající v půdě a určující její úrodnost. Seznamuje s hlavními půdními představiteli ČR, jejich klasifikačním systémem a hodnocením.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková