Zprávy

Konec roku ve znamení nových knih o architektuře

Architekti z Ústavu navrhování I představili veřejnosti nové publikace o architektuře. Koncem listopadu pokřtili svou knihu o rodinných domech Ján Stempel, Jan Jakub Tesař, editor Petr Volf a fotograf Filip Šlapal. Pavel Ullmann uvede v sobotu 7. prosince v pražské ZOO svou novou knihu Slon v architektuře.

Tvorba architektů Jána Stempela a Jana Jakuba Tesaře se stala synonymem kvality tkvící v souladu čistých forem a pečlivě propracovaných vnitřních dispozic. Kniha představuje více než dvě desítky rodinných domů prostřednictvím snímků renomovaného fotografa architektury Filipa Šlapala. Domy jsou ukázány nejenom v exteriérech a interiérech, ale také v začlenění do místa či okolní přírody. Každý má svůj příběh, každý je originál. Podle Petra Volfa, autora úvodní eseje, jsou totiž domy od těchto architektů zhmotněnými portréty jejich investorů.

Pavel Ullmann se více než dvacet let věnuje navrhování životního prostředí zvířat. V knize poutavě vypráví o svých zkušenostech s napínavým procesem tvorby architektury pro ZOO, o spolupráci se zoology i tom, co se od zvířat naučil o architektuře pro lidi. Málokdo z návštěvníků zoologických zahrad si uvědomí, že pavilony i s jejich interiéry, výběhy, parky a vůbec celá koncepce areálu jsou detailně promyšlenou prací architekta. Tato zcela výjimečná publikace s mnoha exkluzivními barevnými fotografiemi přináší nevšední pohled do zákulisí i historie navrhování ZOO a e doplněna také řadou technických výkresů a skic.

Ústav navrhování I. se systematicky věnuje mapování současné české architektonické scény. Výsledky pravidelně prezentuje ve vydávaných publikacích. Do práce jsou velmi často zapojeni i postgraduální studenti a knihy bývají výsledkem jejich disertačních prací.

V lednu 2020 vyjde retrospektivní publikace dalšího architekta z Ústavu navrhování I Radka Lampy, autora např. Hotelu Na Poříčí. V příštím roce se zájemci o architekturu mohou těšit na nejzajímavější Stavby v chráněněné krajině od Michaely Mrázové, Grafické a výtvarné dílo v architektuře od Jany Děnge a Aleny Hyblerové nebo 99 domů/3 opět od dvojice Stempel – Tesař.

„Architekturu je důležité poznávat naživo, na vlastní kůži, proto každé knize předcházejí návštěvy vytipovaných staveb,“ říká vedoucí Ústavu navrhování I prof. Ján Stempel. „To aplikujeme i ve výuce,“ dodává Stempel. Pravidelné exkurze na architektonicky zajímavých stavbách, během nichž provázejí jejich autoři, pořádá ústav pro studenty od prvních ročníků. Ateliér Základů architektonického navrhování, tzv. ZAN Balejová-Mrázová pro studenty např. zajistil návštěvu Šporkovského paláce se Stanislavem Fialou (Fiala+Němec), rozestavěné Radnice pro Prahu 7 s Vojtěchem Sosnou (Bod Architekti) nebo nových kobek na pražské náplavce s Petrem Jandou (Brainwork) .

ZAN Buřičová-Králík navštívil se studenty rekonstruovaný prostor Uhelny na VŠCHT s Romanou Bedrunkovou z ateliéru ov-a, zorganizoval prohlídku nového Kampusu ČSOB v Radlicích s Markem Chalupou a nebo výlet na vyhlídkový Stožár do Libčic nad Vltavou. Studenti prvních ročníků se podívali se ZANy také do zahraničí, a to do Hamburku, Churu, Mnichova nebo Drážďan.

Bibliografické údaje nových knih:

Ján Stempel, Filip Šlapal, Jan Jakub Tesař, Petr Volf (ed.), Rodinné domy, vydalo nakladatelství KANT v roce 2019, 152 stran, ISBN: 978-80-7437-298-8

Pavel Ullmann, Slon v architektuře. O navrhování zoologických zahrad, vydalo nakladatelství KANT v roce 2019, 160 stran, ISBN: 978-80-7437-304-6

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.