Zprávy

Zbrusu Nové Dvory

Studentky a studenti ze čtyř ateliérů FA pracovali na návrzích nové zástavby pro pražské rozvojové území Nové Dvory. Ateliérové zadání vzniklo ve spolupráci s Pražskou developerskou společností. Prostorový model je do 16. března k vidění v přízemí fakulty.
© Hynek Glos

Oblast Nových Dvorů má potenciál stát se novým centrem jižní části Prahy. Na 15 hektarech městských pozemků by měla být společně se stanicí metra vybudována nová rezidenční městská čtvrť. Rozvoj Nových Dvorů iniciuje hl. m. Praha prostřednictvím Institutu pro plánování a rozvoj a Pražské developerské společnosti (PDS). Téma nově vytvářeného území zadaly svým studentům a studentkám v zimním semestru 2022/2023 ateliéry Kohout–Tichý, Stempel–Beneš, Tesař–Barla a Juha–Navrátil–Tuček Cílem bylo navrhnout kvalitní architekturu, funkční domy a naučit se koordinovat návrhy tak, aby vzniklo rozmanité a udržitelné městské prostředí.

Spolupráce s PDS navázala na dobrou zkušenost z roku 2021, kdy jsme podobným způsobem řešili území Palmovky za účasti několika školních ateliérů. Zároveň jsme zadání propojili i s výukou v modulu Development, který garantuje náš ústav," říká Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách a doplňuje: „Město je složitý organismus a studující získali reálnou zkušenost se spoluprací mnoha aktérů, kteří ho dohromady utvářejí." Studenti a studentky mají na FA již druhým rokem možnost získat vzdělání v oblasti developmentu v rámci specializovaného magisterského modulu.

Na základě podmínek stanovených územní studií vzniklo více jak 70 projektů s různorodou náplní, včetně řešení veřejných prostranství. V návrzích se objevují různé formy nájemního či družstevního bydlení, obchody a služby, administrativní prostory, nová poliklinika, školy, kulturní centrum i zázemí pro sport a odpočinek. „Nové Dvory nemají přirozené centrum a celé území dnes funguje jako noclehárna. Za prací i volným časem obyvatelé odjíždějí pryč. Rozvoj oblasti je úzce spojen s plánovanou stanicí metra D a prodloužením linky tramvaje z Modřan," popisuje architektka a doktorandka z Ústavu nauky o budovách Jitka Molnárová, která se podílela na zpracování územní studie v kanceláři UNIT architekti.

Několik prací bylo zároveň nominováno do studentské soutěže Druhá kůže. Viola Ebermannová z ateliéru Kohout–Tichý navrhuje na hlavní ulici u konečné tramvaje bytový dům s aktivním parterem. „Parter podél hlavní ulice zaplňuje univerzální prodejní prostor k pronájmu. V dalších třech patrech se nachází nájemní byty pro mladé lidi, kterým nevadí ruch za okny a kteří chtějí žít na atraktivním místě. Poslední dvě patra obsazuje majitelův velkorysý mezonetový byt se střešní terasou. Ohniskem domu je oválné schodiště osvícené světlovodem," popisuje svůj návrh.

Marek Kabela z ateliéru Stempel–Beneš navrhl bytový dům se střešní zahradou, který má být dle územního plánu výškovou dominantou Nových Dvorů. Stavba se skládá ze dvou částí – samotného bytového a sousedícího garážového domu. „Mým cílem bylo využít střechu parkovacího objektu jako pobytovou a poskytnout ji rezidentům bytového domu. Zároveň jsem rozdělil budovu do třech částí. Parter, velké podlaží a malé podlaží. Při formování fasády pro mne byly klíčovou otázkou balkony, jimiž jsem nechal obíhat celá podlaží. Aby mohla na balkonech vznikat stinná a poklidná místa, rozmístil jsem na fasádě vertikální slunolamy. Posledním velkým tématem je střešní zahrada. Při práci zejména s terénem a zelení bylo účelem vytvořit na střeše jak pocit soukromí, tak prostor k socializaci nebo odpočinku," doplňuje autor.

Foto: Hynek Glos

© Hynek Glos
© Hynek Glos
© Hynek Glos
© Hynek Glos

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.