Zprávy

Univerzita třetího věku se letos vystavuje!

Ústav teorie a dějin architektury opět připravil pro posluchače univerzity třetího věku nový tematický cyklus. Lze vystavovat architekturu nebo slouží architektura k vystavování? Cyklus Vystav to! se bude snažit najít odpovědi z pohledu různých oborů.

Výstavní prostory, řešení instalací i objektů galerií a muzeí je možné považovat za jednu z architektonických disciplín. Jaké přístupy můžeme u výstavnictví najít v historii i současnosti? Lze výstavu pojmout jinak, než pouhým umístěním díla v prostoru? Na to se podívá jarní cyklus přednášek Univerzity třetího věku. Studenti prezenčního studia Fakulty architektury jsou rovněž zváni a mohou přednášky navštěvovat volně.

Další informace a registrace pro zájemce zde

Garanty kurzu jsou doktorandi ústavu a architekti Alexander Kuric a David Seidler

Kurz probíhá každé pondělí pondělí od 16:00 na FA ČVUT v posluchárně 111 Krejcar.

Program:

19. 2. Úvod: Architektura a výstavy / Lucia Tóthová

26. 2. Centra architektury

4. 3.  Scénotektura: mezi scénografií a architekturou výstav/ Amálie Bulandrová

11. 3. Meziválečné výstavy bydlení / Alexander Kuric

18. 3. Klíčové výstavy minimalismu 60. a 70. let dnešním pohledem a stavebním uměním / David Seidler

25. 3. Výstavy malované architektury v Československu 80. let 20. století / Tereza Pokorná

8. 4.  Dům jako exponát / Pavel Fuchs

15. 4. O vystavování historické architektury / Josef Holeček

19. 4. Exkurze do továrny Praga

22. 4. Z továrny do galerie, aneb konverze industriálního dědictví pro kulturní účely / Jakub Potůček

29. 4. Muzea lidové architektury / Jan Pešta

6. 5.  Společensko-kulturní prostor Buďánky / Kristýna Dvořáková

13. 5. Zakončení kurzu

 

Vztahy s veřejností Ústavu teorie a dějin architektury má na starosti Miroslav Pavel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.