Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

vedoucí ateliéru Císler

Autoři
Císler, O. ed. - Chizzonitti, D. ed.
Publikováno v
Firezne: Aión Edizioni, 2020. ISBN 978-88-98262-92-2.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Související lidé
Anotace
«Praga non potrà mai avere un proprio centro per l’ottima ragione che non è una città ma almeno sei di esse, unificatesi per decreto soltanto nel 1784»1. La morfologia urbana della città di Praga è fatta di episodi autonomi e complessi. Questi episodi che oggi costituiscono un insieme apparentemente unitario, sono stati in passato luoghi perfetti per inscenare storie mitologiche e leggendarie. La Moldava, che attraversa la città, funge da scena fissa e divide le prime due cittadelle fortificate che daranno origine alla storia urbana della capitale. Le colline del Hradčany e di Petřin, affiancate dall’altopiano di Letná, costituiscono il paesaggio della sponda occidentale, dove intorno al IX secolo compare il castello di Praga. Sulla sponda opposta, quella ad oriente, la pendenza del terreno forma un anfiteatro naturale con il monte Vítkov ed è caratterizzata da un secondo promontorio, quello del Vyšehrad, dove un secolo dopo la costruzione del Castello del Hradčany venne eretta una nuova fortificazione: fu così che la formazione dei due castelli determinò il successivo sviluppo degli insediamenti di tutta la conca.
Autoři
Kolísko, J. - Čítek, D. - Císler, O. - Tej, P., - Marek, J.
Publikováno v
Beton v architektuře. 2018, 18(02), 34-38. ISSN 1213-3116.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek se zabývá návrhem, přípravou a výrobou unikátní tenkostěnné obloukové dvojitě zakřivené lávky vyrobené z UHPFRC. Vynikající vlastnosti tohoto materiálu umožnily návrh velmi subtilní konstrukce. Ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a společnosti KŠ Prefa, s. r. o., byla na základě dalších výpočtů a experimentů týmem autorů článku navržena výroba první lávky, úpravy původního návrhu a detailů konstrukce a následně vyrobena lávka finální. Lávka je navržena propěší, s příčným řezem tvaru U, na rozpětí 10 m, světlé šířky 1,50 m. Tloušťka skořepinové konstrukce z UHPFRC oscilovala v intervalu 30 až 45 mm. Lávka byla odlita v jednom záběru, a to díky unikátnímu samozhutnitelnému charakteru UHPFRC. Z důvodu komplikovaného tvaru prvku bylo nezbytné teoretické analýzy ověřovat testováním na menších vzorcích. V rámci přípravy byla optimalizována receptura UHPFRC a také přístupy k výrobě bednění a postupy odlévání. Nejprve byl odlit zkušební segment, poté odlita první lávka. Na ní byla ověřena možnost provedení a statickou zkouškou kalibrován návrhový model. Na základě výsledku betonáže a statické zkoušky byly provedeny dílčí úpravy tvaru a byla vybetonována druhá, konečná verze lávky.
Autoři
Tej, P. - Kněž, P. - Mourek, J., - Císler, O.
Publikováno v
In: IABSE CONGRESS STOCKHOLM, 2016, Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment,. Zürich: IABSE c/o ETH Hönggerberg, 2016. p. 1352-1355. ISBN 978-3-85748-144-4.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
This paper presents the design of an experimental arch pedestrian bridge made of ultra-high performance concrete (UHPC). The structure is designed as a permanent single-span bridge. The span of the bridge structure is 10.00 m, the total width of shell structure is 0.03 m, and the clearance width of the bridge is 1.50 m. The main structure of the bridge is one prefabricated arch shell structure made of UHPC with dispersed steel fibers without conventional reinforcement. Simultaneously with the designing of the bridge, computer analyses were created in which optimization of the material and geometric parameters of the structure were carried out. The presentation on the conference will contain also production and assembly of the pedestrian bridge. The presentation will include also long-term monitoring of the specimen of the shell structure in 1:1 scale and finally experimentally obtained load bearing capacity of the specimen. Production and testing of the bridge is scheduled for July 2016.
Autoři
Tej, P. - Kněž, P. - Blank, M., - Císler, O.
Publikováno v
In: Performance -Based Approaches for Concrete Structures. Proceedings: Extended Abstracts and Keynotes. Cape Town: University of Cape Town, 2016. ISBN 978-2-88394-121-2.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper presents the design of an experimental arch pedestrian bridge made of ultra-high performance concrete (UHPC). The structure is designed as a permanent single-span bridge. The span of the bridge structure is 10.00 m, the total width of shell structure is 0.03 m, and the clearance width of the bridge is 1.50 m. The main structure of the bridge is one prefabricated arch shell structure made of UHPC with dispersed steel fibers without conventional reinforcement. Simultaneously with the designing of the bridge, computer analyses were created in which optimization of the material and geometric parameters of the structure were carried out. The presentation on the conference will contain also production and assembly of the pedestrian bridge. The presentation will include also long-term monitoring of the specimen of the shell structure in 1:1 scale and finally experimentally obtained load bearing capacity of the specimen. Production and testing of the bridge is scheduled for July 2016.
Autoři
Tej, P. - Kněž, P. - Blank, M., - Císler, O.
Publikováno v
In: Arch Bridges in Culture. Arch Bridges in Culture, 2016. p. 669-674. ISBN 978-83-7125-265-5.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper presents the design of an experimental arch pedestrian bridge made of ultrahigh performance concrete (UHPC). The structure is designed as a permanent singlespan bridge. The span of the bridge structure is 10.00 m, the total width of shell structure is 0.03 m, and the clearance width of the pedestrian bridge is 1.50 m. The main structure of the bridge is one prefabricated arch shell structure made of UHPC with dispersed steel fibres without conventional reinforcement. Simultaneously with the designing of the bridge, computer analyses were created in which optimization of the material and geometric parameters of the structure were carried out. The presentation on the conference will contain also production and assembly of the pedestrian bridge. The presentation will include also long-term monitoring of the specimen of the shell structure in 1:1 scale and finally experimentally obtained load bearing capacity of the specimen. Production and testing of the bridge is scheduled for April 2016.
Autoři
Císler, O.
Publikováno v
neuvedeno. 2013,
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek přichází s tezí, že Evropská města mohou být do velké míry aktivována relativně drobnými zásahy, které dokáží změnit cele směřování vývoje. Jeden dům, jeden blok nebo pouhá oprava chyby v původní struktuře jsou klíčové úkoly naší doby. Vyžadují pečlivé pozorování kontextu, hierarchie dané struktury a analýzu jejího vrstvení. Extrémním příkladem takového chirurgického zásahu do tkáně města, jsou Tři kašny pro Plzeň.
Autoři
Císler, O.
Publikováno v
Zlatý Řez. 2013,(36), 42-49. ISSN 1210-4760.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Rozhovor o architektuře a její významu s teoretičkou Janou Tichou.
Autoři
Císler, O.
Publikováno v
Archdaily. 2011,
Rok
2011
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
The three fountains located in the Republic Square of Pilsen were designed by Ondřej Císler and constructed in 2010 following a 2004 two-stage competition. It took five years for local authorities to accept the design that jurors of the competition very positively received. When in 2010 Pilsen was announced to be a European City of Culture in 2015, the decision to finally construct the fountains was approved.
Autoři
Císler, O.
Publikováno v
Praha: 2011. PhD Thesis. ČVUT v Praze.
Rok
2011
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Související lidé
Anotace
Problematika symfonických koncertních sálů prochází po přelomu tisíciletí dynamickým rozvojem. Nástupci slavných symfonických sálů minulosti se formují do tzv. Shoebox typu a dochází vrcholného naplnění. Zároveň dochází k rozvoji tzv. Vinyards akustiky. Tento princip tvorby prostorové akustiky nabízí řadu tvůrčích příležitostí. Práce analyzuje vývoj tohoto stavebního typu, předkládá definici základních měřitelných i subjektivních akustických charakteristik a sumarizuje zásady navrhování koncertního sálu. Na příkladu Nové Filharmonie pro Prahu navazuje na vineyards princip a obohacuje ho o nástroj prostorové akustické obálky. Tato obálka je pomocným nástrojem při formování akustického prostoru. Aglomeráty či klastry těchto akustických obálek usnadňují formování, kontrolu nad dobou dozvuku a distribucí časných bočních odrazů. Největší vliv této metody se projeví v oblasti okrajů sálu a tvarování stropu, a ve studii je použita zároveň pro návrh oken, kterými je sál osvětlen. Působení prostoru je v zásadě synestetické, zvuk i světo jsou formovány stejným principem. Metoda nabízí možnost rozvoje vineyards modelování, například jeho parametrizace a hledání nových forem architektury.
Autoři
Císler, O.
Publikováno v
e-Architekt. 2011, ISSN 1214-0686.
Rok
2011
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Rekonstrukce a dostavba vily v Roztokách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout